Tượng cóc thiềm thừ bằng gỗ nghiến

3,500,000 

Thông tin sản phẩm

Tượng cóc thiềm thừ gỗ nghiến Thanh Hóa

Chiều cao: 43cm

Chiều ngang: 40cm

Chiều sâu: 37cm

0342663868
icons8-exercise-96